Kursusse - Breytenbach Sentrum

Tuisblad/Tuisblad.html
 
ander werksgerigte opleidingsprojekte

Die Breytenbach Sentrum huisves ’n verskeidenheid kursusse waardeur kreatiwiteit en vaardighede in die kunste geslyp word. Ons reik ook uit na die verskillende gemeenskappe in ons omgewing met ’n aantal projekte en inisiatiewe.


Die onderstaande projekte word in 2016 by die Breytenbach Sentrum aangebied. Meer inligting sal oor elke projek geplaas word.


Kontak gerus info@breytenbachsentrum.co.za, 021 8732786, of die individuele fasiliteerders vir meer inligting of indien jy betrokke wil raak.

projekte
musiek-projekte

- Galakonsert – met die Wellingtonse Jeugorkes

Ondersteun deur die NLC (National Lottery Commission)

In samewerking met Kunstekaap

Ná die suksesvolle galakonsert in 2015 – toe ’n stampvol dorpsaal opgedaag het vir die Wellington Jeugorkes, plaaslike kore, Minette du Toit-Pearce en Karin Kortjé – sal hierdie spoggeleentheid weer vanjaar aangebied word. Hou die webwerf dop vir die aankondiging oor die datum en wie vanjaar saam met die Wellington Jeugorkes sal optree.


- Wellington Jeugorkes

Die Wellingtonse Jeugorkes, wat bestaan uit nagenoeg vyf-en-dertig opkomende musikante, is drie jaar gelede in die lewe geroep deur die Kunstekaap en die Breytenbach Sentrum, om prominensie te gee aan die Wellingtonse Klopse-groepe se talentvolle jeugdiges. Hierdie jeugdiges kon geen musiek lees nie. Die orkes is voorts geloods saam met die optekening van die Wellingtons Klopse-geskiedenis, wat geskryf is deur Marlene le Roux en Michael le Cordeur. Die tweede been van die projek was om kerkmusikante te betrek van Mbekweni, wat in samewerking met die Breytenbach Sentrum gedoen is.

    Die orkes het in ’n relatief kort bestaan al groot musikale hoogtepunte bereik. Nie net het dié dinamiese musikante al by plaaslike feeste soos die US Woord- en die Suidoosterfees opgetree nie, maar ook al hul internasionale buiging gemaak in die Verenigde Koninkryke. Hierdie orkes kom naweke in Wellington byeen om te oefen, onder die leiding van die musiekvirtuoos, Ian Smith.


- Goodnow-klassieke musiekreeks

Ondersteun deur die Rupert-musiekstigting

Moenie ons klassieke musiekreeks misloop wat in die sjarmante Goodnow-saal op die CPUT-kampus aangebied sal word nie. Die volledige program sal binnekort op ons webwerf aangekondig word.


- Musiekskool

Ondersteun deur die NLC (National Lottery Commission)

Fasiliteerder: René Arendse

Ons begin vanjaar ’n musiekskool vir oud en jonk wat graag hul musiektalente wil slyp. Die volgende klasse word individueel aangebied: i) Klavier; ii) Kitaar; iii) Sang; iv)Viool en v) Blokfluit. Kostes beloop R750 / kwartaal en sluit ook studies in musiekteorie in. Beurse word beskikbaar gestel aan leerders wie se ouers nie vir die kostes kan betaal nie.


- Talentsoek-kompetisie

Aangebied deur die Suidoosterfees

Of jy kan dans, sing, fluit, tokkel of toneel speel – ons wil saam met die Suidoosterfees jou talent sien! Kom wys daarom op Vrydag, 1 April, vanaf 9:00 tot 15:00, by die Bôrdienghuis Teater wat in jou steek. Daar is geen ouderdomsbeperking nie en as jy die beoordelaars beïndruk, staan jy die kans om deur te dring tot die finale wat tydens die Suidoosterfees aangebied word. Hier sal jy meeding saam met finaliste van ander plekke uit die Wes-Kaap – soos Malmesbury, Khayalitsha, Brackenfell, Athlone, Langa, Delft en Mitchells Plain. Die inskrywingsvorms is beskikbaar by Olivia Ockhuis: 021-8732786 | olivia@breytenbachsentrum.co.za. Geen inskrywingsfooie word gevra nie.

drama-projekte

- Kaleidoskoop-dramageselskap

Ondersteun deur die NLC (National Lottery Commission) en Distell

Die Kaleidoskoop-dramageselskap bestaan uit Joshua Meyer, Wayne Galant, Gaireyah Fredericks, Collenicia Hawkers en Curtley Titus. Hierdie groep het opleiding by die Breytenbach Sentrum ontvang, onder leiding van Amelda Brand en Christine Truter. Die Kaleidoskoop skep vandag vir hulself werk deur ’n verskeidenheid projekte:

  1. i)hulle skep jaarliks ’n nuwe poppekasproduksie (ondersteun deur Distell) wat  gemik is om kinders wat min of geen blootstelling aan die kunste het, die wonder van teater te laat beleef en om sosiale kwessies aan te spreek deur die poppekas – sonder om prekerig te raak;

  2. ii)hulle tree as fasiliteerders op van ons Lees-en-leerprogram en

  3. iii)skep woordkunsproduksies soos Ons komvandaan – wat verlede jaar by die Tuin van Digters bekendgestel is en neem ook deel aan die Solms Delta-musiekblyspel, Philida van de Delta.

    Kaleidoskoop maak vanjaar ook hul buiging by die feeste! Kyk uit vir Ons komvandaan by die KKNK op 30 Maart in die ATKV-boekwinkel om 14:00 in Oudtshoorn. Verder is hul deel van die US Woordfees – gaan kyk Philida van de Delta op 4 Maart om 20:30 by die Spier-amfiteater. Kaartjies is te koop by Computicket.


- Drama-opleiding vir leerders

Ondersteun deur die NLC (National Lottery Commission)

Fasiliteerder: Hein Pool, Linecia Mathee Daniels en Redione Stevens

Ons reik vanjaar uit na plaaslike skole waar leerders met talent nie blootgestel word aan die kunste en die teater nie. Nadat oudisies by Wellingtonse skole gedoen word, sal drama-opleiding by die Breytenbach Sentrum weekliks plaasvind. Leerders met dans- of sangtalent, sal ook gehelp word. As deel van die opleiding sal die leerders tydens werkswinkel-sessies ’n dramateks skep wat teen die einde van die jaar opgevoer sal word. Die kursus word aangevul deur besoeke aan teaters en feeste, asook produktiewe teatermakers wat die groep besoek. Kostes beloop R750 / kwartaal. Beurse word beskikbaar gestel aan leerders wie se ouers nie vir die kostes kan betaal nie.

skryf- en leesprojekte

- Lees- en leerprogram

Ondersteun deur die Rupert-onderwysstigting

In samewerking met Vriende van Afrikaans (ATKV)

Fasiliteerder: Charmaine Rhoda

Hierdie projek het in Maart 2015 by vier skole afgeskop, waaronder Windmeul, Groenberg, Wellington en Pauw Gedenk Primêr. Daar het ons fasiliteerders met altesaam sestig kinders in Grade 2 en 3 gewerk met ernstige lees- en leerprobleme. Baie van hierdie leerders kom uit omgewings waar hulle nie blootgestel is aan boeke nie en ook nie bygestaan word met huiswerk nie. Die fasiliteerders help dieleerders lees deur middel van flitskaarte, storiemateriaal, prente en kreatiewe, interaktiewe speletjies. Die leerders leer hoe om woorde te herken en sinne te kan bou.

    Ná die Junie-vakansie het die leerders só gevorder dat hulle nie meer die swakste in hul klasse was nie en teen die einde van die skooljaar, spog die skole met min of geen druipelinge in die spesifieke klasse wat ons bereik het!

    Die projek is so geslaagd en word deur skoolhoofde en onderwysers verwelkom, en daarom word die projek in 2016 uitgebrei deur die volgende ses skole in te sluit: Windmeul, Groenbeurg, Pauw Gedenk, St Albans en Hill Cress. Ons sal nagenoeg 100 leerders vanjaar kan help en 10 fasiliteerders ’n inkomste bied.


- Mengelmoes digters

Ondersteun deur die NLC (National Lottery Commission) en die Rupert Onderwysstigting

Fasiliteerder: Diana Ferrus

Hierdie groep digters kom naweke by die sentrum byeen om aan hul digkuns te skaaf, onder leiding van Diana Ferrus. Alhoewel die groep bestaan uit ’n groep opkomende digters wat al vir ’n paar jaar deel is van die projek, word daar jaarliks nuwe digters ingeneem. Die groep tree op by die jaarlikse Tuin van Digters en ander digtersfeeste deur die loop van die jaar. Inskrywingsfooi: R150


- Piemp-projek

Ondersteun deur die NLC (National Lottery Commission)

Fasiliteerder: Thérèse Hulme

Die piemp-mentorskapprojek met vyf onderwysers van Weltevrede Hoërskool buite Wellington, wil ’n filosofiese en praktiese konteks skep waarin die onderwysers hulself begin afvra: Hoe kry ek jongmense om te glo dat hulle iets het om te sê wat die moeite werd is om te hoor? Hoe kry ek hulle aan die skryf en om as’t ware te piemp oor hul leefwêrelde? Die onderwysers het, na verskeie kontaksessies, besluit om elkeen terug te gaan na hul skole en projekte van stapel te stuur om hul leerders te help. Die projek sal vanjaar voortgesit word om die voorgestelde projekte by die skole te monitor en met die leerders ook in groepsessies te werk.


- Poësieklub

Fasiliteerder: Ampie Coetzee

Lees jy gedigte, maar wil graag met ander daaroor gesels? Prof Ampie Coetzee lei hierdie klub waar die Afrikaanse digkuns bespreek en toeganklik gemaak word. Verdere navrae kan gerig word aan ampiec@mweb.co.za


- Skryfskool vir prosa-skrywers

Ondersteun deur die ATKV en die LW Hiemstra Trust

Fasiliteerder: Rachelle Greeff

Hierdie kursus word oor ’n periode van nege maande aangebied, en daarom word voldoende ontwikkelingstyd gegun vir opkomende skrywers wat ernstig is om hul skryfvaardighede te ontwikkel en publiseerbaar te kry.

   Die deelnemers kom maandeliks by die Breytenbach Sentrum byeen vir praktiese werk- en besprekingsessies, maar kommunikasie geskied ook per e-pos op ’n deurlopende basis tussen die aanbieder en die deelnemers. Die kursus word aangevul deur gassprekers te nooi - soos uitgewers, gevestigde skrywers, joernaliste en boekhandelaars - wat oor die verskeie aspekte van die skryfproses en boekebedryf gesels.

    Hierdie skryfskool is nie net ’n belegging in die ontwikkeling van jong skryftalent en nuwe stemme nie, maar staan die opkomende skrywer by om sy/haar manuskrip gereed te help kry vir publikasie. Ons neem nuwe deelnemers in vir die volgende skryfskool wat in September sal afskop. Kostes: R1000 / maand (sluit leesmateriaal en ligte etes in). Beurse word gebied aan deelnemers wat nie die kursusfooie kan bekostig nie. Navrae aan Theo Kemp: theokemp@breytenbachsentrum.co.za


- Tuin van Digters

Ondersteun deur Naspers en die Het Jan Marais Nationale Fonds

Tuin van Digters is ’n digtersfees wat vanjaar vir die vyfde keer aangebied sal word, vanaf 16 tot 18 September. Dit is geskep om jaarliks besoekers na ons digterstuin te lok, maar het intussen gegroei tot ’n belangrike platform vir Suid-Afrikaanse digters. In die intieme ruimtes van die sentrum skep ons geleenthede vir digters en liefhebbers van die digkuns, om mekaar te ontmoet. Ons wil met hierdie fees bewys dat die digkuns nie ’n verhewe en eksklusiewe kunssoort is nie, maar deur almal geniet kan word. Die fees word aangevul deur liriekgedrewe musiek en Afrikaanse rymklets. Hou ons webwerf dop vir die volledige progam wat binnekort aangekondig sal word.

- Dagsorg

Ondersteun deur die Drakenstein Munisipaliteit (Wellington-wyke 1 & 29) en die Rupert-onderwysstigting

Fasiliteerder: Charmaine Rhoda

In hierdie kursus word werklose vroue tussen die ouderdom van twintig en vyftig opgelei om hul eie dagsorg-diens te kan begin, te kan werk as kinderversorger by ’n voorskoolse sentrum of by ouers aan huis. Van die aspekte wat in die kursus aangeraak word, sluit in: i) hoe om ’n dagsorg te begin; ii) hoe om met ouers saam te werk en te kommunikeer; iii) die groei en ontwikkeling van die kinders van geboorte tot vyfjarige ouderdom; iv) hoe kinders leer, hulle gesondheid, voeding en veiligheid; asook v) die beplanning van die kind se dagprogram; vi) waarneming en verslae; en vii) die bou en registrasie van ’n dagsorg. Die studente volg ook ’n noodhulp-kursus, as onderdeel van die projek. Vanjaar betrek ons meer as 75 vroue en bied die kursus aan by die Breytenbach Sentrum, die Happy Todlers-sentrum, asook die Butterfly Home in die Paarl.


- Naaldwerk

Ondersteun deur die Drakenstein Munisipaliteit (Wellington-wyk 29) en die Rupert-onderwysstigting

Fasiliteerder: Marguerite Scheepers

Ons leer vroue uit armkansige buurte hoe om die naaimasjien te kan bemeester en om ’n verskeidenheid naaldwerkprodukte te kan maak. Hierdie praktiese kursus leer nie net die deelnemers om in ’n klerefabriek te kan werk nie, maar om ook kreatiewe produkte te kan skep en verkoop, asook om ’n verskil in hul huishoudings te kan maak. Die naalwerkgroep werk nou saam met die Tekstieldrukprojek se deelnemers om produkte te kan vervaardig.


- Rekenaaropleiding

Ondersteun deur die Drakenstein Munisipaliteit (Wellington-wyk 18)

Fasiliteerder: Kosie Opperman

Hierdie kursus is gemik op skoolverlaters wat uit skole en omgewings kom waar hul nie blootgestel is aan rekenaars nie. Ons help die kursusgangers om die volle Microsoft-pakket aan te leer en sodoende hulle CV’s behoorlik aan te vul.  Die kursus is verder ook gemik op ouer volwassenes wat die basiese rekenaar-vaardighede wil aanleer. Die opleiding vind plaas in ons rekenaarlokaal, die BreytenEsentrum. Fooie: R500 / module. Ons bied vanjaar, danksy ons borge, opleiding aan ’n groep individue wat nie hierdie fooie kan bekostig nie.

visuele kunsprojekte

- Hawekwa – Die wêreld buite die tralies

In samewerking met die Hawekwa Korrektiewe Dienste

Fasiliteerder: Fanie Marais

Met hierdie projek wil ons bydra tot die genesing en herstel van jeug-gevangenes van die Hawekwa-gevangenis met skildertalent. Die deelnemers word gehelp om hul talente te ontwikkel, om opnuut hul menswees te vind, hul reis na herstel te onderneem en die groep sal werk aan ’n uitstalling wat later in die jaar by die Breytenbach Galery te sien sal wees. Die onderwerp van die uitstalling is “Die wêreld buite die tralies” – waar die deelnemers uitgedaag word om ’n lewe buite die gevangenis op te droom en uit te beeld. ’n Nuwe lewe met nuwe betekenis en positiewe bydrae.


- Tekstieldruk

Ondersteun deur en in samewerking met KAMERS vol geskenke

Fasiliteerder: Fahima Zlonke

Die Breytenbach Sentrum het so ’n paar jaar gelede, onder leiding van Marinda du Toit, werklose individue uit kwesbare gemeenskappe opgelei om syskermdrukwerk te kan doen. Een van die begunstigdes van hierdie projek, Fahima Zlonke, bestuur tans haar eie tekstieldrukwerk-studio by die sentrum. In samewerking met die nasionale opskiet-ontwerp en kreatiewe kunsprodukte-mark, KAMERS vol geskenke, skep ons vanjaar werk deurdat ons tekstieldrukkers geskenkesakke vir KAMERS sal druk.