.

Wat is die Breytenbach Sentrum?

VOLG ONS OP SOSIALE MEDIA:

INSTAGRAM

FACEBOOK

oor ons

Die Breytenbach Sentrum is ’n multidissiplinêre kultuursentrum vir opleiding in, en omgang met beeldende kunste, musiek, drama en skryfkuns. Kom deel in gesprekke, idees, opleiding en werkswinkels en kom beleef kuns, musiek en drama.

breytenbach sentrum garden statue

oor ons

breytenbach sentrum garden statue

Die Breytenbach Sentrum is ’n multidissiplinêre kultuursentrum vir opleiding in, en omgang met beeldende kunste, musiek, drama en skryfkuns. Kom deel in gesprekke, idees, opleiding en werkswinkels en kom beleef kuns, musiek en drama.

kompas

ons kompas

Die Breytenbach Sentrum is nie ’n plek van opgee, afgee of weggee nie, dit gaan oor aangee. Nie om verdeel of opdeel nie, maar om deelname en deelword.

ons kompas

kompas

Die Breytenbach Sentrum is nie ’n plek van opgee, afgee of weggee nie, dit gaan oor aangee. Nie om verdeel of opdeel nie, maar om deelname en deelword.

ons visie

Om ʼn vennootskapgebaseerde, multidimensionele kultuursentrum te skep wat fasiliterend tot gemeenskapsontwikkeling en -trots is. Die doelwitte kom op die volgende neer:

 • Die vestiging en instandhouding van ʼn multidimensionele kultuursentrum
 • Volhoubare plaaslike, nasionale en internasionale ondersteuning vanuit saakmakende belangesfere
 • Volhoubare effektiewe bestuur deur middel van demokratiese deelhouer-inspraak en deursigtige en kreatiewe uitvoering van operasionele take binne gegewe wetlike raamwerke
 • Die aanbied van unieke kultuurprogramme tot bemagtiging van individue, groepe en gemeenskappe komplimenterend en integrerend tot bestaande ontwikkelingsaktiwiteite in die groter omgewing.
visie

ons visie

visie

Om ʼn vennootskapgebaseerde, multidimensionele kultuursentrum te skep wat fasiliterend tot gemeenskapsontwikkeling en -trots is. Die doelwitte kom op die volgende neer:

 • Die vestiging en instandhouding van ʼn multidimensionele kultuursentrum
 • Volhoubare plaaslike, nasionale en internasionale ondersteuning vanuit saakmakende belangesfere
 • Volhoubare effektiewe bestuur deur middel van demokratiese deelhouer-inspraak en deursigtige en kreatiewe uitvoering van operasionele take binne gegewe wetlike raamwerke
 • Die aanbied van unieke kultuurprogramme tot bemagtiging van individue, groepe en gemeenskappe komplimenterend en integrerend tot bestaande ontwikkelingsaktiwiteite in die groter omgewing.
misie

ons missie

Die Sentrum beoog om deur sy missie die volgende uitsette te bereik:

 • Die erkenning en instandhouding van die Breytenbach kulturele nalatenskap
 • Die bemagtiging van die totale gemeenskap deur middel van uitnemende multidimensionele kultuurprogramme en projekte
 • Die volhoubare instandhouding van die sentrum fasiliteite en -terrein as ʼn internasionale kultuurtoerisme-bestemming.

ons missie

misie

Die Sentrum beoog om deur sy missie die volgende uitsette te bereik:

 • Die erkenning en instandhouding van die Breytenbach kulturele nalatenskap
 • Die bemagtiging van die totale gemeenskap deur middel van uitnemende multidimensionele kultuurprogramme en projekte
 • Die volhoubare instandhouding van die sentrum fasiliteite en -terrein as ʼn internasionale kultuurtoerisme-bestemming.

ons waardes en beginsels

Die visie en missie van die Breytenbach Sentrum neem as basis die volgende waardes en beginsels:

 • Kultuur as basiese bousteen van volledige menswees
 • Alle kulture en kultuurgoedere
 • Uitnemendheid as bemagtigingsinstrument en
 • Vryheid van spraak
waardes

ons waardes en beginsels

waardes

Die visie en missie van die Breytenbach Sentrum neem as basis die volgende waardes en beginsels:

 • Kultuur as basiese bousteen van volledige menswees
 • Alle kulture en kultuurgoedere
 • Uitnemendheid as bemagtigingsinstrument en
 • Vryheid van spraak
trust

ons trust- en direksielede

TRUST
Almero Oosthuizen (voorsitter)
Johan Conradie
Dr Amanda Swart

DIREKSIE
Louis Duvenage (voorsitter)
Olivia le Cordeur
Andre Wagner
Jaomi Zeeman
Elsibe Loubser-McGuffog
Daniel Lotter

BESKERMHEER
Hempies du Toit

ons trust- en direksielede

trust

TRUST
Almero Oosthuizen (voorsitter)
Johan Conradie
Dr Amanda Swart

DIREKSIE
Louis Duvenage (voorsitter)
Olivia le Cordeur
Andre Wagner
Jaomi Zeeman
Elsibe Loubser-McGuffog
Daniel Lotter

BESKERMHEER
Hempies du Toit

1800

Commercial Hotel

Dit was eers die Commercial Hotel, waarskynlik in die 1800’s gebou.

1900

The Grevilleas

So genoem na die statige ou silky oaks wat nog voor die gebou staan.

1953

Die Breytenbach Gesin

Johannes (Hans) en Catharina (Kitty) Breytenbach (voorheen van Riversdal) Grevilleas in 1953 gekoop het om dit as ‘n losieshuis te bedryf. Die Breytenbach-gesin bewoon Grevilleas tot in 1974.

1998

Breyten Breytenbach word genader

Eugenie Wiggins maak op 23 Februarie 1998 kontak met Breyten Breytenbach om uit te vind of hy en sy familie daarvoor te vinde sal wees as hulle voormalige ouerhuis as kultuursentrum gevestig word. Op 10 Maart 1998 reageer Breyten positief deur te sê dat hulle so ‘n projek heelhartig sal steun.

2005

Groot bydrae

Op 23 Februarie 2005 skenk die Nasionale Lotery (Lotto) R937 000 om die restourasie-proses moontlik te maak.

2007

Deure maak oop

Op 26 Februarie 2007, word die Breytenbach Sentrum geopen.