• 1998

  'n Saadjie word geplant

  Kobus Victor, destydse onder-burgemeester van Wellington munisipaliteit, plant in ‘n gesprek met Eugenie Wiggins die saadjie van die moontlikheid om die voormalige ouerhuis van Breyten Breytenbach as kultuursentrum te ontwikkel.

 • Breyten Breytenbach word gekontak

  Op 23 Februarie 1998 (23 Februarie sou later betekenisvol blyk te wees) maak sy (Eugenie Wiggins) kontak met Breyten Breytenbach om uit te vind of hy en sy familie daarvoor te vinde sal wees as hulle voormalige ouerhuis as kultuursentrum gevestig word.

 • 1998

  Breyten Breytenbach stem in

  Op 10 Maart 1998 reageer Breyten positief deur te sê dat hulle so ‘n projek heelhartig sal steun.

 • 2000

  Raad van Trustees

  Op ‘n openbare vergadering gehou op 11 November 2000 word ‘n Raad van Trustees verkies. Die Wellington Munisipaliteit besluit goedgunstiglik om die gebou aan die Trust oor te dra. Hierna volg ‘n moeisame proses om die nodige fondse te bekom om die gebou teen ‘n beraamde koste van R1,2 miljoen te restoureer.

 • 2005

  die Nasionale Lotery (Lotto)

  Op 23 Februarie 2005 skenk die Nasionale Lotery (Lotto) R937 000 om die restourasie-proses moontlik te maak. Die argitek Johan Malherbe van Malherbe Rust Argitekte in die Paarl was in beheer van die projek met J.J. Joostenberg Bouers van die Paarl wat die bouwerk gedoen het.

 • 2007

  Breytenbach Sentrum se deure maak oop

  Op 26 Februarie 2007, word die Breytenbach Sentrum geopen. Met die opening sê Breyten onder andere die volgende: “Hierdie is nie ‘n plek van opgee of afgee of weggee nie; dit gaan oor aangee. Nie om verdeel of opdeel nie, maar om deelname en deelword.”