1800

Commercial Hotel

Dit was eers die Commercial Hotel, waarskynlik in die 1800’s gebou.

1900

The Grevilleas

So genoem na die statige ou silky oaks wat nog voor die gebou staan.

1953

Die Breytenbach Gesin

Johannes (Hans) en Catharina (Kitty) Breytenbach (voorheen van Riversdal) Grevilleas in 1953 gekoop het om dit as ‘n losieshuis te bedryf. Die Breytenbach-gesin bewoon Grevilleas tot in 1974.

1998

Breyten Breytenbach word genader

Eugenie Wiggins maak op 23 Februarie 1998 kontak met Breyten Breytenbach om uit te vind of hy en sy familie daarvoor te vinde sal wees as hulle voormalige ouerhuis as kultuursentrum gevestig word. Op 10 Maart 1998 reageer Breyten positief deur te sê dat hulle so ‘n projek heelhartig sal steun.

2005

Groot bydrae

Op 23 Februarie 2005 skenk die Nasionale Lotery (Lotto) R937 000 om die restourasie-proses moontlik te maak.

2007

Deure maak oop

Op 26 Februarie 2007, word die Breytenbach Sentrum geopen.