drama

Kaleidoskoop-dramageselskap
(Ondersteun deur die NLC (National Lottery Commission) en Distell)
Die Kaleidoskoop-dramageselskap bestaan uit Joshua Meyer, Wayne Galant, Gaireyah Fredericks, Collenicia Hawkers en Curtley Titus. Hierdie groep het opleiding by die Breytenbach Sentrum ontvang, onder leiding van Amelda Brand en Christine Truter. Die Kaleidoskoop skep vandag vir hulself werk deur ’n verskeidenheid projekte:

  1. hulle skep jaarliks ’n nuwe poppekasproduksie (ondersteun deur Distell) wat  gemik is om kinders wat min of geen blootstelling aan die kunste het, die wonder van teater te laat beleef en om sosiale kwessies aan te spreek deur die poppekas – sonder om prekerig te raak;
  2. hulle tree as fasiliteerders op van ons Lees-en-leerprogram en
  3. skep woordkunsproduksies soos Ons komvandaan – wat verlede jaar by die Tuin van Digters bekendgestel is en neem ook deel aan die Solms Delta-musiekblyspel, Philida van de Delta.

Kaleidoskoop het ook in 2016 hul buiging by die feeste gemaak! Ons komvandaan was by die KKNK en Philida van de Delta by die US Woordfees.

Drama-opleiding vir leerders
Ondersteun deur die NLC (National Lottery Commission) 
Fasiliteerders: Hein Pool, Linecia Mathee Daniels en Redione StevensOns reik uit na plaaslike skole waar leerders met talent nie blootgestel word aan die kunste en die teater nie. Nadat oudisies by Wellingtonse skole gedoen word, vind drama-opleiding by die Breytenbach Sentrum weekliks plaasvind. Leerders met dans- of sangtalent, word ook gehelp. As deel van die opleiding skep die leerders tydens werkswinkel-sessies ’n dramateks wat opgevoer sal word. Die kursus word aangevul deur besoeke aan teaters en feeste, asook produktiewe teatermakers wat die groep besoek. Beurse word beskikbaar gestel aan leerders wie se ouers nie vir die kostes kan betaal nie.